วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมข้าราชการ บรรจุใหม่ของ สปส. รุ่นที่ 1 ร่วมทำกิจกรรม “สำนักงานประกันสังคมคืนความสุขให้กับผู้ประกันตน”

20 พฤษภาคม 2565